Vážená paní, Vážený pane,

ve jménu společnosti WETRA-XT ČR, s.r.o. (dále jen „správce“), se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, Praha 8, IČO: 25632833, zapsaná v obchodním rejstříku v Praze pod spisovou značkou C 56518, Vás žádáme, o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů a to z důvodu potencionálního obchodního vztahu anebo k uzavření kupní smlouvy.

Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují jméno, příjmení (u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), kontaktní údaje (emailová adresa, telefon, korespondenční adresa), transakční údaje, informace ze záznamů telefonních hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás nebo od spolupracujících třetích stran. 
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Za účelem splnění této smlouvy a zaslání zakoupeného zboží můžou být osobní údaje předávány dalším osobám, a to v případě, že byl vybrán jiný způsob doručení než osobní vyzvednutí na pobočce.

Významnějšími subjekty jsou: 
webbee.cz, Ondřej Pěnička, IČ: 72881640, Hradec Králové, Labská kotlina 1132/71
PST CLC, a.s., Nádražní 969/112, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25397249
Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČO: 47114983
Geis Parcel CZ s.r.o., Zemská 211, 337 01 Ejpovice, IČO: 63077051
PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČO: 25194798
Uloženka s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IČO: 2429916
Seznam Sklik (Seznam.cz, a.s.), Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, IČO: 26168685
Google, Google Analytics (Google Czech Republic, s.r.o.), Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 150 00, IČO: 27604977

Výše uvedené osobní údaje mohou být zpracovány jak manuálně, tak automatizovaně a budou zpracovány výlučně k shora vyjmenovaným účelům a nebudou předávány dalším osobám (mimo výjimky stanovené výše), ani nebudou umožněny k nahlédnutí jakýmkoli jiným příjemcům osobních údajů.

Společnost WETRA-XT ČR, s.r.o. (správce) bude osobní údaje zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu trvání smluvního vztahu (popřípadě uvedených smluv) a k uplatnění s ní spojených právních nároků (např. záruční doba apod.). V případě, že našim zákazníkem se nestanete, bude Váš souhlas platit 15 let od jeho udělení.

Souhlas je dobrovolný, proto v každém okamžiku máte za splnění podmínek uvedených v předmětných předpisech právo na opravu a výmaz osobních údajů, jakožto i právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Stejně tak máte právo kdykoliv své údaje v databázi zkontrolovat nebo požádat firmu WETRA-XT ČR, s.r.o., aby Vám je vydal ve strojově čitelném formátu. Tuto žádost adresujte na emailovou adresu gdpr@kis-italia.cz anebo písemně na sídlo firmy WETRA-XT ČR, s.r.o. (U Libeňského pivovaru 63/2, Praha 8, IČO: 25632833).

Tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů.